Apa itu folder public_html ?

Apa yang dimaksud dengan folder public_htm ? Di manakah folder ini berada dan apa gunanya? Folder public_html adalah web root untuk domain utama anda, folder public_html adalah folder di mana anda menyimpan semua file-file website anda yang mana file-file tersebut...